Vaihtoehtoiset energiamuodot käyttämämme energian tuottamiseen ovat tulleet jäädäkseen ja uusia menetelmiä uusiutuvan energian talteenottoon ja sen käyttöönottoon kehitetään jatkuvasti. Aurinkopaneelit ovat kehitetty ottamaan talteen auringon säteilyenergiaa, joka muutetaan sähköenergiaksi. Aurinkosähköjärjestelmä kannattaa mitoittaa oikein kohteelle sopivaksi, että s