Aurinkopaneelit tuottavat osan sähköntarpeestaVaihtoehtoiset energiamuodot käyttämämme energian tuottamiseen ovat tulleet jäädäkseen ja uusia menetelmiä uusiutuvan energian talteenottoon ja sen käyttöönottoon kehitetään jatkuvasti. Aurinkopaneelit ovat kehitetty ottamaan talteen auringon säteilyenergiaa, joka muutetaan sähköenergiaksi. Aurinkosähköjärjestelmä kannattaa mitoittaa oikein kohteelle sopivaksi, että siitä saadaan paras mahdollinen hyöty. Oletko harkinnut aurinkopaneelien asennusta ja kiinnostaako sinua lukea aiheesta lisää? Siinä tapauksessa olet löytänyt juuri oikean blogin pariin. Tämän kertaisen kirjoituksemme aiheena on aurinkosähkö. Tervetuloa mukaan!

Aurinkosähköjärjestelmä on viisi osainen

Aurinkosähköjärjestelmässä on viisi osaa. Ensimmäinen osa on katolle tai muulle hyvälle paikalle sijoitetut aurinkopaneelit. Toinen osa on invertteri, joka muuttaa auringon tuottaman tasasähkön vaihtosähköksi. Kolmantena osana on turvakytkin, jolla järjestelmä voidaan laittaa pois päältä, esimerkiksi sen korjauksen tai huollon ajaksi. Neljäntenä osana on talon sähkökeskus, johon tuotettu sähkö ohjataan ja viidentenä osana on sähköverkko, jonne voidaan ohjata ylituotanto. Näiden lisäksi järjestelmään voidaan liittää myös akkujärjestelmä, johon voidaan varastoida sen tuottamaa sähköä. Yksi aurinkopaneeli koostuu suuresta määrästä sarjaan kytkettyjä aurinkokennoja ja niiden yleisin valmistusmateriaali on pii.

Aurinkosähköjärjestelmä kannattaa mitoittaa oikein

Nykyisin aurinkosähköjärjestelmän tuottamalla energialla pystytään yleensä kattamaan noin kolmannes rakennuksen sähkönkulutuksesta. Järjestelmä tuottaa energiaa ilmaiseksi sen jälkeen, kun se on asennettu ja suurimmat kustannukset ovatkin yleensä investointikustannukset. Investointikustannukseen voi hakea tukea eri tahoilta. Yksityishenkilöt voivat hakea 50 % kotitalousvähennystä, joka lasketaan järjestelmän asennuksen työkuluista. Kannattaa myös muistaa, että aurinkopaneelien asennus parantaa kiinteistön arvoa. Aurinkosähköjärjestelmä maksaa oikein mitoitettuna itsensä takaisin vuosien kuluessa.

Miten aurinkosähköjärjestelmästä saadaan paras tuotto

Aurinkopaneelien energian tuotantoon vaikuttavat olennaisesti järjestelmän oikea mitoitus, paneelien sijoitus niin, että niitä varjostavia tekijöitä on mahdollisimman vähän, rakennuksen katon ilmansuunta sekä maantieteellinen sijainti. Järjestelmän optimaaliseen tuotantoon pyrkiessä, aurinkopaneelien suuntauksella on suuri merkitys, kuten myös niiden asennuskulmalla. Riippuen katon kulmasta ja pintamateriaalista, paneelit voidaan asentaa erilaisilla menetelmillä. Aurinkopaneelien etuna on niiden vaivattomuus, koska ne eivät vaadi paljoakaan huoltoa elinkaarensa aikana; järjestelmän komponenttien elinkaari on pitkä ja sen toimintaperiaate yksinkertainen ja sen vuoksi järjestelmille saa myös yleensä kohtuullisen pitkät takuuajat. Jos haluat rakentaa aurinkosähköjärjestelmän kotisiin, kannattaa kääntyä ammattilaisen puoleen, esimerkiksi Savon Aurinkoenergia Oy.

 

minusta

Blogi energian tuottamisesta pientalossa asuessa

Mistä käyttämämme energia on lähtöisin ja onko mahdollista tuottaa esimerkiksi pientalon lämmitykseen ja vedenlämmityksessä käytettävä energia omavaraisesti? Tämä kysymys kiinnostaa monia talon tai kesämökin omistajia sekö rahansäästön että ympäristön kannalta. Mukavaa, että olet löytänyt tämän pientalojen energiaratkaisuja käsittelevän blogin pariin. Energian tuottamiseen liittyvät kysymykset kiinnostavat nykyään monia meistä ja onneksi uusiutuvan energian käytöstä energian tuottamisen on tullut suuri yhteiskunnallinen kysymys, jonka ansiosta myös sen tutkimukseen ja uusien metodien kehittämiseen panostetaan nykyään huomattavasti. Toivottavasti löydät täältä hyödyllistä tietoa aiheesta ja voit myös ehdottaa aiheita tai vinkata meille mielenkiintoisista aiheista, joita täällä kannattaisi myös käsitellä. Voit myös mielellään kommentoida kirjoituksia tai herätellä keskustelua.

Kategoriat

arkisto